Podmínky užívání webu

1. Úvodní ustanovení

Agregátor zprávodajských informací a novinek qeez.cz, je provozován fyzickou osobou: Michael Rampula IČ: 74627244,(dále jen "Provozovatel"), je provozován za účelem lepší informovanosti převážně obyvatel ČR - návštěvníkům webu (stránek) qeez.cz  (dále jen "Návštěvníci").


2. Pravidla pro užívání webu

2.2. Provozovatel neodpovídá za obsah informací (textů, obrázků, souborů) zveřejňovaných díky zkráceným rss odkazům informací dalších stran. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah (jeho pravdivost, přesnost, úplnost a formu) materiálů zveřejňovaných ve zkrácených RSS odkazech jiných webů - serverů. Pouze přenáší informace, tak jak je v rámci zákona druhá strana prezentuje.

2.3. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím zkrácených informací zveřejněných třetí stranou.

2.4. Zkrácené texty odkazů a informací mohou vést na webové stránky třetích stran, se kterými návštěvník nebude souhlasit a ztotožnovat se s nimi.

2.5. Provozovatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost služeb, nicméně bude vždy v co nejvyšší míře usilovat o znovuzprovoznění služeb a jejich bezproblémový chod.

3. Cenové ujednání

3.1. Odkazy na informace a zpravodajské novinky jsou vedeny bezplatně.


4. Zpracování osobních údajů


4.1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

4.2. V rámci samotného poskytování služeb katalogu však nedochází k žádnému zpracování osobních údajů ve smyslu výše uvedených právních předpisů.

5. Závěrečná ustanovení


5.1. Tyto podmínky obsahují pouze základní ustanovení a dále se vztah mezi Provozovatelem a Návštěvníky řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (NOZ).

5.2. Tyto podmínky jsou platné od 16. 3. 2020.ion.