Finanstilsynet etter DNB-refs: «Klare holdepunkter for at Samherji-saken ikke er unik»

2 měsíce před 22
Finanstilsynet skriver i en rapport at undersøkelser av DNBs rolle i Samherji-saken har avdekket «grove og vedvarende mangler». Tilsynet mener saken ikke er et enkelttilfelle.
Přečtěte si celý článek