Auto: BMW stoppt wegen Chipmangels die Produktion in Leipzig

4 dny před 18
Přečtěte si celý článek