XnConvert 1.85

10 měsíce před 25
Dávková konverze a změna rozměrů a další úpravy digitálních fotografií.
Přečtěte si celý článek