Výrobci biopaliv se přeorientovali na výrobu lihu pro dezinfekce. Dvě firmy saturují téměř celý trh

10 měsíce před 22
Dva největší tuzemští výrobci biolihu během pár dní výrazně proměnili strukturu své produkce. Zatímco v první polovině března se ještě soustředili výhradně na energetický líh, nyní vyrábějí tolik lihu do dezinfekcí Anti-Covid, že dokážou saturovat drtivou většinu domácí poptávky.
Přečtěte si celý článek