Výrobci biopaliv se přeorientovali na výrobu lihu pro dezinfekce. Dvě firmy saturují téměř celý trh

5 měsíce před 7
Dva největší tuzemští výrobci biolihu během pár dní výrazně proměnili strukturu své produkce. Zatímco v první polovině března se ještě soustředili výhradně na energetický líh, nyní vyrábějí tolik lihu do dezinfekcí Anti-Covid, že dokážou saturovat drtivou většinu domácí poptávky.
Přečtěte si celý článek