TZ: V říjnu proběhne druhý ročník fóra Dějiny ve veřejném prostoru

6 měsíce před 16

V říjnu proběhne druhý ročník fóra Dějiny ve veřejném prostoru / UK, UJEP, Historický ústav AV, ÚSTR / Praha / 22.– 23. 10. 2020

Letošní ročník konference Dějiny ve veřejném prostoru proběhne v termínu 22.–23. října 2020 v Praze (konkrétní místo bude upřesněno). Konference se bude konat pod organizační záštitou zástupců Ústavu pro studium totalitních režimů, Pedagogické a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Historického ústavu Akademie věd. 

Ve svém druhém ročníku se konference zaměří na vystavování minulosti. Kromě tradičních paměťových institucí, jakými jsou škola, archiv nebo muzeum, nás bude zajímat, jak s minulostí pracují trh, zábavní průmysl nebo masová a digitální média.

Vítáme příspěvky, které se budou tázat po zdrojích zájmu o dějiny ve veřejném prostoru na pozadí konkrétních příkladů z domácího či z mezinárodního kontextu. Chceme také poskytnout prostor prezentacím projektů, jež nově zpracovávají staré artefakty, pomníky a památky.

Cílíme především na následující témata:

Emocionalita a prožitek
Dějiny v současném globálním kapitalismu
Jak vystavujeme dějiny?
Kulturní dědictví
Učitel jako kurátor
Dějiny a veřejná služba (masová média, veřejné instituce)

Do 30. dubna 2020 je možno zasílat abstrakty příspěvků. 18. května 2020 bude znám výsledek výběru příspěvků. Od 1. června 2020 se otevírá registrace pro přednášející a posluchače.

Příspěvek TZ: V říjnu proběhne druhý ročník fóra Dějiny ve veřejném prostoru pochází z Artalk.cz

Přečtěte si celý článek