Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a... Wikipedia (CS)

  • Sídlo:  koresp. adresa sídla, Karmelitská 529/7, Praha 1, Malá Strana, 118 12 Praha 011
  • Ministr:  Kateřina Valachová (ČSSD)
  • Náměstek:  Stanislav Štech, Jaroslav Fidrmuc
  • Webová stránka:  www.msmt.cz
  • Data source:  DuckDuckGo