Ředitel ČT není ve středu zájmů, rozhodla rada. Televize podle ní znevýhodňovala SPD

4 měsíce před 43

Rostislav Kaplan

Rada České televize na svém středečním zasedání rozhodla, že generální ředitel Petr Dvořák není ve středu zájmů. Na programu jednání byla také výroční zpráva veřejnoprávní televize. Radní ji nakonec schválili i s tvrzením, že hnutí SPD bylo v loňském roce nedostatečně zastoupeno v politickém zpravodajství.  Údajný střet zájmů generálního ředitele České televize Petra Dvořáka se týkal jeho působení ve správní radě galerie Leica Gallery Prague. Místopředseda Rady ČT Daniel Váňa Dvořákovi vyčítal, že o galerii veřejnoprávní televize informovala ve svém vysílání nadmíru. Generální ředitel však střet zájmů odmítl a zároveň zpochybnil analýzu, na které byla kritika postavena. Pasáž Kodexu České televize, na které chtěli radní své usnesení opřít, se podle Dvořáka na něj nevztahuje. „Veškeré zmínky o Leica Gallery v kulturním zpravodajství byly po nezávislém editoriálním rozhodnutí redakce zpravodajství a v kulturním zpravodajství,“ oponoval radnímu generální ředitel Petr Dvořák s tím, že zpravodajství neovlivňuje.  Usnesení, že je generální ředitel Petr Dvořák ve střetu zájmů, nakonec podpořilo pouze pět radních České televize. Konkrétně se jednalo o Daniela Váňu, Hanu Lipovskou, Jiřího Kratochvíla, Pavla Matochu a Romana Bradáče. Osm radních bylo proti, nebo se zdrželo. Dále se radní dostali k hlasování o Výroční zprávě o činnosti České televize. Spor byl o jednu větu, podle které docházelo v minulém roce k nedostatečnému zastoupení hnutí SPD v politickém zpravodajství. Tvrzení však rozporoval generální ředitel Petr Dvořák. Podle něj je publicistika a zpravodajství mnohem širší oblast, než ukazují dva grafy, o které se ona věta opírala. Podle něj tvrzení o SPD nezohledňuje ani to, že hnutí nemá přílišné zastoupení mimo poslaneckou sněmovnu. Větu do výroční zprávy dodatečně do dokumentu přidal místopředseda rady Daniel Váňa. „Z mé strany došlo k chybě určitě z toho pohledu, že jsem myslel, že se o tom bude ještě diskutovat, že se to vyjasní,“ prohlásil člen rady Roman Bradáč, který za část zprávy zodpovídal.  Radní Martin Doktor, René Kühn a Zdeněk Šarapatka oznámili, že se kvůli věty zdrží při hlasování o celé výroční zprávě i přesto, že se zbytkem jejího obsahu souhlasí. Větu naopak chtěli zachovat radní Hana Lipovská, Jiří Kratochvíl, Pavel Matocha a Daniel Váňa. Při hlasování se pak zdrželi Pavel Kysilka a Jiří Šlégr. Lubomír Veselý nehlasoval. Rada ČT nakonec těsně rozhodla, že věta ve výroční zprávě zůstane.
Přečtěte si celý článek