Prymulova pirueta a pád: Je to diletant ne pro to, co říká. Ale kdy, komu a jak

10 měsíce před 21
Když hlavní tvář boje proti koronaviru Roman Prymula změní o 180 stupňů názor a zatímco dříve chtěl šíření nákazy maximálně bránit, teď navrhuje raději většinu společnosti virem promořit, je to zásadní otočka a zaslouží pozornost. Stále to ovšem samo o sobě nesnižuje jeho profesionalitu, erudici a kompetenci provést národ krizovou situací. Pokud ovšem o této piruetě začne mluvit do médií dříve, než ji probere s Ústředním krizovým štábem a vládou, je to čisté diletantství. Mezi lidi tím rozsévá nejistotu, pochyby a v konečném důsledku strach, že ve vedení státu si každý hraje na svém písečku a my ostatní jsme jejich pokusná morčata.
Přečtěte si celý článek