Použití Pythonu pro tvorbu testů: použití třídy Mock z knihovny unittest.mock

6 měsíce před 21
[36 minut čtení] Ve druhé části seriálu o testování s Pythonem si popíšeme další možnosti, které jsou nabízeny knihovnou unittest.mock. Ukážeme použití třídy nazvané Mock, zjistíme, zda jsou mockované funkce volány s očekávanými parametry. 1. Použití Pythonu pro tvorbu testů: použití třídy Mock z knihovny unittest.mock
Přečtěte si celý článek