Podezření na podvod: Havlíčkovi pořízení vynechali Babiše v seznamu osob se střetem zájmů ohledně dotací

4 měsíce před 38

ČTK

Podle již rok známého závěru auditů Evropské komise premiér Andrej Babiš stále ovládá skupinu Agrofert, ačkoliv Babiš formálně své podniky převedl pod svěřenské fondy. Jak se ukázalo, na české úřady nemělo toto zjištění potřebný dopad. Babišův Agrofert by neměl mít nárok na dotace z Evropské unie. Ty peníze se přerozdělují přes české úřady, jenže ty na pokyny z Unie moc nereagovaly. Jak zjistil Seznam Zprávy, Ministerstvo průmyslu a obchodu za to bylo nyní kritizováno kontrolory z Auditního orgánu Ministerstva financí. Ten spolupracuje přímo s Evropskou komisí. "Zprávu z posledního auditu systému OPPIK, který probíhal od dubna do listopadu loňského roku, Ministerstvo financí nedávno zveřejnilo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.“ „Auditorský tým s ohledem na přijaté závěry útvarů EK uvedené ve Zprávě ke střetu zájmů zjistil, že aktuálně vedený Seznam veřejných funkcionářů, na základě kterého probíhá kontrola střetu zájmů žadatelů před podpisem o rozhodnutí o poskytnutí dotace, neobsahuje pro osobu předsedy vlády Ing. Andreje Babiše výčet společností patřících do skupiny Agrofert, což je v rozporu se zněním bodu IV. Závěry útvarů Komise ke zjištění č. 1 uvedené Zprávy EK ke střetu zájmů,“ konstatuje zpráva.“ Ministerstvo zpětně neprověřilo střet zájmů u posuzovaných nebo už schválených projektů pro firmy z Agrofertu, například dotaci pro společnost Primagra, dceřinou firmu Agrofertu. „Informacím o benevolentním přístupu Havlíčkova ministerstva k premiérovi a Agrofertu auditoři přisoudili ‚vysokou míru závažnosti‘. To podle definice znamená, že jde o systémový nedostatek s významným vlivem na řízení a kontrolu přidělování dotací a vzniká ‚podezření na podvod‘. Ministerstvo průmyslu pak dodalo novou verzi seznamu, kde už jsou Agrofert a holding SynBiol. „Podle auditorů však nebylo jasné, jakým způsobem výčet společností vznikl a zda je úplný. U těchto firem navíc Ministerstvo průmyslu jako důvod neuvedlo střet zájmů, ale ‚neexistenci finančních prostředků‘, zdůraznili kontroloři.“
Přečtěte si celý článek