Pár slov o běhu

8 měsíce před 16

Pár slov o běhu
Asi jste už slyšeli rčení, že pohyb je lékem. Nejde pouze o rčení, je to pravda. Množství vědeckých důkazů potvrzuje, že pravidelná pohybová aktivita (150 minut týdně, což představuje 30 minut pětkrát týdně) – a běh zvláště – přináší prospěšné zdravotní účinky, které daleko přesahují podávání kterékoliv pilulky lékařem.

Přečtěte si celý článek