Ohlédnutí | celý film | Česká filmová klasika

1 měsíc před 98


Česká filmová klasika představuje: Ohlédnutí (1969) Mladý filmový scenárista František má pro natáčení zpracovat úspěšnou novelu Ohlédnutí. Sejde se s její autorkou, asi o deset let starší vysokoškolskou profesorkou a spisovatelkou Olgou Machovou. Zpočátku si naprosto nerozumějí. František je skeptik, který prožívá morální krizi, je nespokojený se svojí prací i soukromým životem - s manželkou nežije a k různým milenkám ho nepoutá žádný cit. Občas se opíjí a tropí výtržnosti. Olga je rovněž osamělá, ale svůj život považuje za naplněný. Ve své novele zrekapitulovala své dosavadní zážitky. Za okupace byla jako mladičká dívka zatčena a mučena, otce jí zabilo gestapo. Umírající vězenkyni Němci propustili, ale Olga se uzdravila a zbytek války prožila u partyzánů. Olgu následky mučení připravily o možnost mít děti a následně i o vztah s milovaným mužem. Přesto je tvrdošíjně optimistická a její těžce vydobytá moudrost a vyrovnanost Františka při jejich pracovních setkáních a výletech na místa Olžina dětství a mládí velmi ovlivňují. Oba nesourodí lidé se sblíží, ale Olga zabrání tomu, aby jejich vztah přerostl v lásku. František se pokusí najít lásku u bývalé milenky, ale zdá se, že je na některé věci pozdě. Olga odjíždí na půl roku do ciziny. Film je zde dostupný v licenci Národního filmového archivu, respektive Státního fondu kinematografie. https://www.nfa.cz​ https://www.fondkinematografie.cz​ Více informací o tomto a dalších českých filmech naleznete na filmovém přehledu: https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396783/ohlednuti
Přečtěte si celý článek