Medzinárodná porota COČ bude online posudzovať práce 36 prihlásených umelcov a umelkýň

9 měsíce před 16

Medzinárodná porota Ceny Oskára Čepana bude online posudzovať práce 36 prihlásených umelcov a umelkýň

Do Ceny Oskára Čepana (COČ) 2020 sa v súlade s podmienkami a štatútom projektu prihlásilo 36 umelcov a umelkýň do veku 40 rokov. Uzávierka výzvy bola 31. marca 2020 o polnoci. Medzinárodná porota odborníkov a odborníčok, ktorí profesijne pôsobia v Minneapolise, Osle, Berlíne a Prahe zasadne – v rámci ochranných opatrení – online v pôvodne plánovanom termíne, 23. apríla 2020, aby vybrala tohtoročných finalistov. Portfóliá prihlásených umelcov bude mať porota k dispozícii tri týždne pred termínom zasadnutia. Výstava jubilejného 25. ročníka sa uskutoční v Novej synagóge v Žiline. Meno laureáta/laureátky ceny bude známe 13. novembra tohto roku. COČ organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia (N-CSU).

“V mene organizátora Ceny Oskára Čepana ďakujeme všetkým, ktorí sa prihlásili do aktuálneho ročníka projektu. Hoci sme sa ocitli v dobe nepredvídateľnosti a absolútnej neistoty, sme maximálne odhodlaní urobiť všetko preto, aby to budúci finalisti Ceny pocítili čo najmenej,” povedala riaditeľka Nadácie – Centrum súčasného umenia a zároveň Ceny Oskára Čepana Lucia Gavulová.

Vedenie COČ muselo prehodnotiť nastavené termíny a časové rámce priebehu projektu a zvážiť, čo je v danej situácii zvládnuteľné a realizovateľné. „Keďže zloženie poroty je medzinárodné, jej prvé tohtoročné zasadnutie predpokladalo presuny členov naprieč Minneapolisom, Oslom, Berlínom a Prahou do Bratislavy. Aktuálna alternatíva, ktorá vychádza z danej situácie a nutnosti adaptovať sa – v záujme ochrany všetkých zúčastnených – je online zasadnutie a výber finalistov tohto ročníka, ktorý technicky bezproblémovo umožňuje elektronická databáza prihlásených umelcov, sprístupnená niekoľko týždňov pred spojením sa členov poroty,“ popísala súčasný stav Lucia Gavulová.

Členmi poroty Ceny Oskára Čepana pre roky 2019 a 2020 (a teda pokračujúcimi porotcami z minulého roka) sú: Vjera Borozan (CZ) – historička umenia, kurátorka a pedagogička na Katedre teórie a dejín umenia pražskej AVU, Bartholomew Ryan (USA) – nezávislý kurátor a teoretik umenia, absolvent Center for Curatorial Studies / Bard College a Jaro Varga (SK) – umelec s medzinárodným presahom a kurátor súčasného vizuálneho umenia. Novými členmi v porote na obdobie rokov 2020 a 2021 sú: Kathrin Bentele (CH) – kurátorka a publicistka, v minulosti aktívna v Artists Space New York, Kunsthaus Glarus a aktuálne KW Berlín a Jan Verwoert (NL) – kritik a publicista v oblasti súčasného vizuálneho umenia a kultúrnej teórie, profesor na Oslo National Academy of the Arts a Piet Zwart Institute v Rotterdame.

Aktuálne sa intenzívne pracuje na novej webovej stránke projektu a príprave katalógu Ceny Oskára Čepana 2019, jeho obsah budú tvoriť príspevky medzinárodných kapacít a bohatý obrazový materiál k výstave, ako aj realizácii minulého ročníka ocenenia.

POROTA CENY OSKÁRA ČEPANA 2020:

Kathrin Bentele /CH/ zastávala pozíciu výkonnej kurátorky v Artists Space v New Yorku (USA) a Kunsthaus Glarus (CH). Od minulého roku pôsobí ako kurátorka v KW Institute for Contemporary Art v Berlíne. V Zürichu bola súčasťou edičného tímu vydavateľstva JRP|Ringier. V roku 2019 kurátorovala skupinovú výstavu Clipping the Din v Krinzinger Projekte vo Viedni, spolu s Danielom Baumannom a Matthewom Hansonom. Organizovala sériu programov pre verejnosť v Kunsthalle Zürich a 186f. Kepler, v rámci ktorých angažovala umelcov ako Rosa Aiello, Dara Birnbaum, Tony Cokes, Carolyn Lazard, Georgie Nettell, Richard Sides, či Erik & Harald Thys. Odborné texty venované súčasnému umeniu publikuje v magazínoch Artforum, Texte zur Kunst a Brand-New-Life.

Vjera Borozan /CZ/ je historička umenia a kurátorka, pôsobiaca v Prahe, kde v roku 2011 získala doktorandský titul na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. Pôsobila ako riaditeľka platformy pre súčasné umenie Artyčok TV. V minulosti prednášala na Fakulte výtvarných umení v Brne, aktuálne prednáša na Akadémii výtvarných umení v Prahe (od roku 2009). Pracovala ako riaditeľka Národného múzea v Čiernej Hore (2017-2018) a spolupracovala s iniciatívou súčasného umenia tranzit.cz.

Bartholomew Ryan /USA/ je nezávislý kurátor, ktorý pôsobí v Minneapolise (USA). Je držiteľom MA titulu z Centra kuratoriálnych štúdií na Bard College (2009). V minulosti pôsobil v Andy Warhol Museum v Pittsburghu a ako Assistant Curator vo Walker Art Center v Minneapolise, kde bol spolukurátorom výstavného projektu International Pop (2015). V roku 2013 kurátoroval výstavu 9 Artists, multigeneračný skupinový projekt o meniacej sa role umelca v súčasnej kultúre, v kontexte rozvíjajúcej sa geopolitiky a súčasného umenia (Yael Bartana, Liam Gillick, Natascha Sadr Haghighian, Renzo Martens, Bjarne Melgaard, Nástio Mosquito, Hito Steyerl, Danh Vo). Aktuálne pracuje na výstave argentínskeho konceptuálneho umelca Eduarda Costa.

Jaro Varga /CZ, SK/ vyštudoval magisterské a doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a absolvoval študijné pobyty na ABK vo Viedni, ASP vo Vroclavi a SRU v Pensylvánii. Vystavoval v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, v Národní galerii v Prahe, na Prague Biennale 6, vo FUTURA v Prahe, v Kunstraum Kreuzberg v Berlíne, v ZKU v Berlíne, Secession vo Viedni, v Triangle Arts Association v New Yorku, v National Museum of Contemporary Art v Soule, v The 8th Floor Gallery v New

Yorku a v Gdansk Municipal Gallery. Absolvoval rezidenčné pobyty vo Viedni, Berlíne, Varšave, New Yorku, Soule, Kremse, Prahe a ďalšie. V rokoch 2007 až 2019 viedol spolu s Dorotou Kenderovou Galériu HIT v Bratislave. V rokoch 2015 až 2017 pôsobil ako šéfkurátor galérie MeetFactory v Prahe. V celom spektre svojich aktivít sa primárne zaoberá problematikou expandovanej role umelca a umenia.

Jan Verwoert /NL/ je kritik, kurátor a publicista v oblasti súčasného umenia a kultúrnej teórie, ktorý žije a pracuje v Berlíne. Je prispievateľom a editorom magazínu frieze, jeho texty sú publikované v rôznych žurnáloch, antológiách a monografiách. Vyučuje na Piet Zwart Institute v Rotterdame a ako profesor teórie pôsobí na Oslo National Academy of the Arts. V minulosti bol členom poradného výboru Kunstverein Mníchov a hosťujúcim profesorom na Royal College of Art v Londýne. Je autorom publikácie Bas Jan Ader: In Search of the Miraculous (MIT Press/Afterall Books 2006), zbierky esejí Tell Me What You Want What You Really Really Want (Sternberg Press/Piet Zwart institute, 2010), spolu s Michaelom Stevensonom Animal Spirits – Fables in the Parlance of Our Time (Christoph Keller Editions, JRP|Ringier, Zurich 2013) a iných.  

Cena Oskára Čepana vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Projekt realizuje od roku 2001 Nadácia – Centrum súčasného umenia, aktuálne v spolupráci a s finančnou podporou platformy na podporu súčasného umenia collectiv, programu Residency Unlimited a nadácie Trust for Mutual Understanding. Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy.

Oskár Čepan (1925-1992) bol literárnym vedcom, výtvarným teoretikom a kritikom, umelcom, archeológom a paleontológom.

www.facebook.com/CenaOskaraCepana/

Organizátor: Nadácia – Centrum súčasného umenia

Spoluorganizátor: collective, Nová synagóga Žilina
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partner: J&T Banka

Partneri: Trust for Mutual Understanding, Residency Unlimited, Young Visual Artists Awards

Komunikačný partner: SKPR STRATEGIES

Mediálni partneri: Denník N, RTVS, Rádio Devín, Rádio_FM, SITA, WebNoviny.sk, Flash Art, Artalk.cz, Vlna

Zuzana Golianová / Mediálna podpora COČ 2020                                  

Příspěvek Medzinárodná porota COČ bude online posudzovať práce 36 prihlásených umelcov a umelkýň pochází z Artalk.cz

Přečtěte si celý článek