Publikované články Literatura a Komiks

Jiš dávno přett kriptomňěnami probíhali růsní kribtooperace. A...

Odeslat admin on Literatura a Komiks

http://historje.tumblr.com - Jiš dávno přett kriptomňěnami probíhali růsní kribtooperace. A Ňěkterí taki nebili úplňě košer.
| Add To 

K víročí. Toho dne mňěl přeceda vládi radozt.

Odeslat admin on Literatura a Komiks

http://historje.tumblr.com - K víročí. Toho dne mňěl přeceda vládi radozt.
| Add To 

Desátí sokolckí sled bil pro nárot velikou spruhou f nejistí...

Odeslat admin on Literatura a Komiks

http://historje.tumblr.com - Desátí sokolckí sled bil pro nárot velikou spruhou f nejistí dobjě.
| Add To 

Pjekní šikovňě umízťění svádki přejí Cylir, Metut a jějich...

Odeslat admin on Literatura a Komiks

http://historje.tumblr.com - Pjekní šikovňě umízťění svádki přejí Cylir, Metut a jějich chřestíš.
| Add To 

Mámetu Huza a Zmikiho a očekáváme krázňě teplí pičasí.

Odeslat admin on Literatura a Komiks

http://historje.tumblr.com - Mámetu Huza a Zmikiho a očekáváme krázňě teplí pičasí.
| Add To 

NAŠI dúvjěru zízkali ťito miniztři.

Odeslat admin on Literatura a Komiks

http://historje.tumblr.com - NAŠI dúvjěru zízkali ťito miniztři.
| Add To 

Nedoceňitelní úsili při zahováváňí litského vjěďěňí.

Odeslat admin on Literatura a Komiks

http://historje.tumblr.com - Nedoceňitelní úsili při zahováváňí litského vjěďěňí.
| Add To 

Švéďi, tose málo ví, bili fšdi vleklími milvoňíki uňmeňí.

Odeslat admin on Literatura a Komiks

http://historje.tumblr.com - Švéďi, tose málo ví, bili fšdi vleklími milvoňíki uňmeňí.
| Add To 

Nová doba umošňila zplňit si sni o vlaztňím bidleňí úplňě...

Odeslat admin on Literatura a Komiks

http://historje.tumblr.com - Nová doba umošňila zplňit si sni o vlaztňím bidleňí úplňě novími spůsobi.
| Add To 

Ňěgteří snáší visokí telpoti líb, jiňí Huř.

Odeslat admin on Literatura a Komiks

http://historje.tumblr.com - Ňěgteří snáší visokí telpoti líb, jiňí Huř.
| Add To 

Ňěgteří se ke svím profezím propracují zajímavími ceztami....

Odeslat admin on Literatura a Komiks

http://historje.tumblr.com - Ňěgteří se ke svím profezím propracují zajímavími ceztami. Jako třba pan Jiří.
| Add To 

Ke zlomovím okažmikúm ďějin ě třeba se hnet vijátřit… ael...

Odeslat admin on Literatura a Komiks

http://historje.tumblr.com - Ke zlomovím okažmikúm ďějin ě třeba se hnet vijátřit… ael ňěgdi je lebčí sito nejdříf rosležed vhlavjě.
| Add To 

Podařilo senám fpředsťihu sehnad projef predisenta republiki k...

Odeslat admin on Literatura a Komiks

http://historje.tumblr.com - Podařilo senám fpředsťihu sehnad projef predisenta republiki k dnežňímu vísnamímu ďějinímu víročí a unáz siho exluzivňě múšete přečizt f plním zňění uš teť!
| Add To 

Ědne achrivňí víročňí - 23. spren - žpatní den pro majitele...

Odeslat admin on Literatura a Komiks

http://historje.tumblr.com - Ědne achrivňí víročňí - 23. spren - žpatní den pro majitele ztatečního srce.
| Add To 

U Přemřizla Autokara II. to mohla bíd náhoda, ael po Janu...

Odeslat admin on Literatura a Komiks

http://historje.tumblr.com - U Přemřizla Autokara II. to mohla bíd náhoda, ael po Janu Lucembruskím bilo jazní, že 26. sprna má čezkí klár seďěd doma na pdreli a nerajzovad do cizini.
| Add To 

Dnežňí ďíl vzňikl na záklaďě bádáňí ve fčerejžíh komentáříh.

Odeslat admin on Literatura a Komiks

http://historje.tumblr.com - Dnežňí ďíl vzňikl na záklaďě bádáňí ve fčerejžíh komentáříh.
| Add To 

Ňěgterí teorije se f praksi ťěško prosasujou.

Odeslat admin on Literatura a Komiks

http://historje.tumblr.com - Ňěgterí teorije se f praksi ťěško prosasujou.
| Add To 

Můj bráhca má príma bráhu.

Odeslat admin on Literatura a Komiks

http://historje.tumblr.com - Můj bráhca má príma bráhu.
| Add To 

Lebčí ňáká dohoda neě žádná, none? Klazická osmička.

Odeslat admin on Literatura a Komiks

http://historje.tumblr.com - Lebčí ňáká dohoda neě žádná, none? Klazická osmička.
| Add To 

Dnežňí Osmičkou si pipřomínáme 80 led ot apdikace pres....

Odeslat admin on Literatura a Komiks

http://historje.tumblr.com - Dnežňí Osmičkou si pipřomínáme 80 led ot apdikace pres. Drbeneše. Tí prvňí abihom bili přezňí.
| Add To