Karanténa zachraňovala od smrti už od morových epidemií. Byla ale také nástrojem pro zjednávání pořádku

9 měsíce před 17
Ačkoliv lékaři ve 14. století nerozuměli virům, karanténa a dezinfekce jim byla vlastní už v dobách morových epidemií. Nouzová opatření, která lékaři zaváděli v městech již před sedmi sty lety, se od těch dnešních příliš nelišila.
Přečtěte si celý článek