Jak žít a přežít v karanténě. Telefonování místo schůzek

7 měsíce před 19

Forbes vydává sérii článků o tom, jak zvládnout karanténu, práci z domova i rodinu a vztahy. Každý všední den se bude psycholožka PhDr. Iva Moravcová věnovat jednomu tématu, které momentálně řeší většina z nás. Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte je napsat na karantena@forbes.cz a v následujících článcích se je pokusíme zodpovědět.

Místo schůzek odkázáni na telefon a počítač. To je u velké většiny realita těch, kteří pracují duševně. Vnímáte nárůst telefonátů a mailů? Je pro vás těžké vysvětlit něco kolegovi, když mu to nemůžete ukázat v počítači, nakreslit a podobně?

To je prostor pro změnu zaběhnutých stereotypů s akcentem na ohleduplnost vůči ostatním.

Uvědomte si obsah vašeho sdělení, promyslete posloupnost tak, aby sdělení bylo stručné a výstižné. Připravte si některá sdělení do stručných bodů na papír, to vás přiměje k dobré chronologii a stručnosti, eliminujete to, že na něco zapomenete.

Mějte na paměti, že duševně pracující lidé jsou trénováni na zvýšenou duševní koncentraci, přesto po hodině jejich koncentrace klesá, tomu je dobré přizpůsobit formy sdělení, zapojit kreativitu.

Zvažte, délku sdělení. Je-li to krátké sdělení, pak jako obvykle použijete telefon. Je-li to na delší dobu, kde očekáváte diskusi, pak je to schůzka a použijete webkameru. Pro delší kontakt je to přirozenější, lépe se vám bude dařit udržet pozornost.

Vhodně volenými dotazy je potřeba si zajistit pozornost.

Pokud používáte videokonference, dohodněte se, že budete mít zapnutou kameru.

Využijte současné příležitosti pro osvojení si nových návyků, které později budete moci užívat v běžné praxi. Konkrétním příkladem mohou být webináře, forma vzdělávání, která přináší hned několik úspor najednou: lektorovi nemusíte platit cestovné, někdy i nocleh, webináře nutí lektora připravit takový výstižný obsah, aby se vešel maximálně do 2 hodin.

Pouze mluvené slovo někdy pro udržení koncentrace a pozornosti nestačí, proto si pomáháme videem, které nám zprostředkovává emoce posluchače, na které se nám lépe reaguje, doplňujme připravenými obrázky, grafy, slide.

The post Jak žít a přežít v karanténě. Telefonování místo schůzek appeared first on Forbes.

Přečtěte si celý článek