Innlegg fra næringsministeren: Nå får staten mer makt og innflytelse over lederlønningene i de statseide selskapene

1 měsíc před 20
Nye retningslinjer gir staten mer makt og reell innflytelse over lønnspolitikken i flere av selskapene der staten er eier. Åpenhet og kontroll på lederlønn gagner både selskapet og eierne.
Přečtěte si celý článek