Innlegg: Elektrifisering til besvær

1 měsíc před 15
Det er høyst omstridt om elektrifiseringen vil ha noen særlig klimaeffekt i det hele tatt.
Přečtěte si celý článek