Innlegg: Elektrifisering til besvær

4 měsíce před 18
Det er høyst omstridt om elektrifiseringen vil ha noen særlig klimaeffekt i det hele tatt.
Přečtěte si celý článek