do 31. 10. 2020 / Ukončenie výzvy COČ

11 měsíce před 34

Ukončenie výzvy na podávanie prihlášok do COČ / do 31. 10. 2020

Nadácia – Centrum súčasného umenia vyhlásila v jaunári otvorenú výzvu na prihlasovanie sa umelcov do 25. ročníka projektu

CENA OSKÁRA ČEPANA 2020 

Prihlásiť sa je možné už len do utorka, 31. 3. 2020.

Urobiť tak môžete na stránke www.oskarcepan.sk.

Vyhlásenie finalistov:

27. 4. 2020

Miesto a termín konania výstavy finalistov:

Nová synagóga Žilina

2. 10.- 6. 12. 2020

Vyhlásenie laureáta/laureátky:

13. 11. 2020

Členmi medzinárodnej odbornej poroty pre rok 2020 sú Vjera Borozan (CZ), Bartholomew Ryan (USA), Jaroslav Varga (SK, CZ), Jan Verwoert (NL, DE). Piaty člen je zatiaľ v jednaní a o jeho/jej mene bude organizátor priebežne informovať.

Ocenenie pre laureáta/laureátku 25. ročníka:

• plne hradený dvojmesačný rezidenčný pobyt v rámci programu Residency Unlimited v New Yorku v mesiacoch marec-apríl 2021

• finančná odmena vo výške 5 000 eur

• samostatná výstava v relevantnej inštitúcii na Slovensku najneskôr do dvoch rokov od získania Ceny

Každý finalista získa 3 000 eur na realizáciu diela na výstavu finalistov v Novej synagóge v Žiline. Dielo, ktorým sa finalista/finalistka bude na výstave prezentovať, môže byť celkom novým výstupom autora, dielom, ktorého vznik je v procese, alebo spojením starších a novších prác. Podmienkou je, aby dielo do výstavy finalistov nebolo inde prezentované.

Prihlasujúci sa umelci/umelkyne sú povinní/povinné sa pred prihlásením do súťaže oboznámiť so štatútom Ceny Oskára Čepana, ktorý je k dispozícii na stránke www.oskarcepan.sk.

Kde a ako sa prihlásiť:
www.oskarcepan.sk

Laureát ceny pre slovenských vizuálnych umelcov do veku 40 rokov získa dvojmesačný rezidenčný pobyt v rámci programu Residency Unlimited v New Yorku (v rámci možností marec-apríl 2021), finančnú odmenu vo výške 5 000 eur a samostatnú výstavu v relevantnej inštitúcii na Slovensku najneskôr do dvoch rokov od vyhlásenia.

V prípade otázok kontaktujte organizátora na:

info@oskarcepan.sk alebo na telefónnom čísle 0907 287 006

Příspěvek do 31. 10. 2020 / Ukončenie výzvy COČ pochází z Artalk.cz

Přečtěte si celý článek