Co všechno je možné sjednat v zástavní smlouvě?

7 měsíce před 23
[6 minut čtení] Věřitel prodal dlužníkovy nemovitosti, protože mu to dovolil v zástavní smlouvě. Dlužník na něj následně po upozornění katastrálního úřadu podal žalobu. Splacení dluhu si může věřitel zajistit zástavním právem k majetku dlužníka. Vůbec nemusí jít hned o finanční šmejdy, kteří vám půjčí několik desítek tisíc korun, ale smlouvu nastaví různými fintami tak, abyste nedokázali povinnostem z ní vyplývajícím dostát. I když třeba řádně a včas splácíte, nedostojíte nějakým formalitám a naskočí vám pak smluvní pokuty, úroky z prodlení a další sankce. Dluh mnohonásobně naroste a převýší původní částku. A o to jim jde, právě tohle předpokládají. Chtějí vás připravit třeba o nemovitost, kterou jste zastavili jako záruku splacení dluhu.
Přečtěte si celý článek