Česká centra v zahraničí přesouvají svůj program na internet

6 měsíce před 22

Česká centra v zahraničí jsou pro veřejnost v současné době uzavřena, plánované akce se ve spolupráci s partnery přesouvají na podzimní období, případně se ruší a domlouvají možné varianty jejich realizace v příštím roce. Komunikace se zahraničním publikem probíhá intenzivně prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí i v nově pojatých e-newsletterech. Prezentace české kultury, vědy a inovací či výuka češtiny pokračují ve světě dál všemi dostupnými kanály. Vedle sdílení zajímavých projektů připravuje síť Českých center nejrůznější nové formáty a on-line programy. Přes veškerou rozmanitost mají jedno společné: vše se odehrává výhradně v internetovém prostředí pod heslem #CzechCultureToTheWorld.

Česká centra reagovala na současnou celosvětovou situaci týkající se šíření COVID-19 změnou programových formátů a nabídla českým umělcům a kulturní sféře možnost prezentovat své projekty v on-line prostoru. Jednotlivá česká centra v zahraničí mají díky svým dlouhodobým prezentačním aktivitám vybudovanou silnou základnu kontaktů i moderních komunikačních nástrojů a platforem. Nové formy projektů i jejich prezentaci si Česká centra vyzkoušela nedávno. Vznikl interaktivní digitální výstavní projekt Československá státnost 1918 nebo projekt Czech Innovation Expo, který za využití virtuální a rozšířené reality nabízí prezentaci úspěchů české vědy, výzkumu a inovací. Těchto zkušeností mohou Česká centra jako celosvětová síť aktivně využít i v době „krize“ k efektivní a pozitivní prezentaci České republiky a jejich úspěchů jak na poli kulturním, tak aktuálně i na poli vědy, výzkumu a inovací.

Do budoucna pak Česká centra zařadí další on-line programy včetně inteligentních her, rozhovorů s umělci a experty apod. V plánu jsou také ilustrované projekty pro děti. Nadále zůstává otevřená také výzva s možností sdílení a šíření zajímavých kulturních i dalších projektů prostřednictvím on-line sítě českých center do světa. Více informací zde: http://www.czechcentres.cz/novinky/ceskou-kulturu-budeme-vzahranici-prezentovat-on-li/

INSPIRACE ČESKÉ VĚDY

Již počátkem roku se České centrum Berlín stalo iniciátorem nové „evropské“ řady projektů EUNIC Science Café. Vědci z různých evropských zemí v jejím rámci představují špičkovou vědu širokému publiku. Přitom jednotlivé evropské kulturní instituty vždy hostí vědce z jiných zemí a celý projekt tak putuje po různých místech Berlína. První večer za účasti špičkové neurovědkyně Elisy Galliano z britské Cambridge University proběhl ještě v sále Českého centra Berlín, další přednášky a diskuse už jsou plánovány pro online prostředí sítě EUNIC Berlin, v níž se evropské kulturní instituty sdružují.

České centrum Brusel chystá virtuální přenos Science Café s odborníkem, ekonomem a zakladatelem Behavio Labs Lukášem Tóthem. Online přednáška a diskuse bude zaměřena na aktuální téma: koronavir z pohledu šíření informací a fake news. Partnery virtuálního pokračování bruselské Science Café série jsou Česká styčná kancelář pro vědu, výzkum a inovace a Zastoupení Jihomoravského kraje při EU. Akce se uskuteční již tento čtvrtek 2. 4. od 18:00 SEČ. Aktuální informace sledujte na stránkách ČC Brusel na www.czechcentres.cz/brussels.

České centrum Londýn připravilo on-line digitální nabídku. Konkrétní programový obsah v nových digitálních formátech zahrne například AI Science Café na téma kybernetické bezpečnosti v Royal Institution, prezentaci Michala Pěchoučka z AIC ČVUT nebo virtuální výstavu Czech Image. Nově otevřená podcastová platforma Českého centra nabízí možnost poslechu všech prezentací z popularizačního cyklu o vědě a inovacích Science Café. Program počítá s uvedením video-interview s významnými hosty jako jsou například již zmiňovaný Michal Pěchouček nebo Petr Kolečko, Helena Třeštíková.

UMĚNÍ SE NEVZDALUJE!

První autorský program v on-line prostředí s názvem Umělci, kteří to nevzdávají ve městě, které nikdy nespí připravil tým Českého centra New York. Jedná se o inspirativní rozhovory Marka Mildeho z Českého centra New York s českými umělci žijícími v USA, se kterými České centrum dlouhodobě spolupracuje, například s Petrem Sísem a řadou další osobností. Oslovení odpovídají na otázku, jak se vyrovnávají se současnou situací, co dělají nebo na čem pracují.

VÝBĚR DALŠÍCH UDÁLOSTÍ

Rozsáhlá řada počinů probíhá ve všech českých centrech ve světě: České centrum Paříž spustilo projekt virtuálního knihkupectví. České centrum Madrid spolupracuje na přípravě festivalu Animayo, který letos proběhne ve virtuálním prostředí a ze svých domovů se připojí i vývojáři českých počítačových her a tvůrci animovaných filmů. České centrum Tel Aviv na webových stránkách zpřístupnilo speciální rubriku „Česká kultura u vás doma“. U příležitosti konání festivalu Nordic Gaming připravuje České centrum Stockholm online stream hry Attentat 1942 následovaný diskuzí. Také České centrum Moskva oslovuje svoje publikum prostřednictvím webu, aktuálně novou výstavou nazvanou České hrdinky.

Originální formu prezentace češtiny zvolilo České centrum Sofie. Díky sdílení na FCB se zájemci o program Čeština 112 denně naučí 10 nových českých slov. Současně dochází ke spuštění ukázek z povídek a románů českých autorů přeložených do bulharštiny (platforma Soundcloud). V Sofii současně vzniká Soundcloud literárního čtení, podobnou cestu zvažuje i České centrum Vídeň. Výuce českého jazyka ve světě se věnují také další česká centra v zahraničí.

*

Informace o aktualitách sledujte na stránkách:
http://www.czechcentres.cz/novinky/ceska-kultura-do-sveta-on-line

ČESKÁ CENTRA

Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsou stěžejním nástrojem veřejné diplomacie zahraniční politiky České republiky a posilují dobré jméno ČR ve světě. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů – EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu.

V současnosti působí v zahraničí celkem 25 poboček na 3 kontinentech – kromě Českých center spravují také Český dům v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě.

Příspěvek Česká centra v zahraničí přesouvají svůj program na internet pochází z Artalk.cz

Přečtěte si celý článek