Brakunderskudd for statens garantiordning - dobler tapsavsetninger til 20 milliarder

4 měsíce před 27
Krisen i offshorenæringen slår inn i resultatene og balansen til statens Garantiinstitutt for eksportkreditt.
Přečtěte si celý článek