Brakunderskudd for statens garantiordning - dobler tapsavsetninger til 20 milliarder

3 týdny před 14
Krisen i offshorenæringen slår inn i resultatene og balansen til statens Garantiinstitutt for eksportkreditt.
Přečtěte si celý článek