Story Details

Deník FORUM 24 otevírá knižní e-shop

Odeslat KamilPost on Blogy

http://forum24.cz - Další rozšíření portfolia činností redakce deníku FORUM 24 přichází. Po zavedení tištěného časopisu Revue FORUM a zahájení série přednášek na téma vztahu mezi politikou a světem médií nyní otevíráme knižní e-shop zaměřený na knihy, jež souvisí s tematikou obrany svobodného prostředí, demokratickou politikou, politickou historií a publicistikou, která se zabývá vývojem západní civilizace. KNIŽNÍ E-SHOP
Readers  |   | Add To 
Submit a Comment
 Name : Odeslat komentář