Story Details

GNU/Linux pro řízení a rychlost jeho odezvy

Odeslat admin on Aplikace a software

http://www.root.cz - Linux je nasazován v řídicích aplikacích, například robotech, autonomních i klasických automobilech. Proto je potřeba znát dosažitelné reakční doby jádra. Možnosti si předvedeme na Raspberry Pi. V tomto článku bude popsané, jak je možné jádro Linux upravit tak, aby byla reakční rychlost použitelná pro řešení řídicích aplikací. V dalším návazném článku pak bude demostrováno, jak zkonfigurovat a sestavit jednoduchý zpětnovazební systém s destičkou Raspberry Pi pro řízení stejnosměrného motoru s minimálním počtem přidaných komponent. Hardware je vybraný tak, aby byl snadno dostupný, levný a celý návrh je koncipovaný tak, aby byl vhodný a dostatečný pro výuku. Pokud bude zájem, na dvojici článků mohou navázat další, již zaměřené na řešení přibližující se postupně návrhu systémů použitelných v reálním nasazení.
Readers  |   | Add To 
Submit a Comment
 Name : Odeslat komentář