Story Details

Dopouští se Linus Torvalds verbálního zneužívání?

Odeslat admin on Aplikace a software

http://www.root.cz - Rozebereme si, proč je verbální zneužívání škodlivé pro projekt i jeho účastníky, jak je definované, a čtenář si sám může udělat obrázek, zda se ho Linus Torvalds dopouští. Proč se tímto tématem zabývat? Verbální zneužívání je forma násilí. Verbální zneužívání je zdravotně škodlivé, způsobuje jak psychické, tak i fyzické poškození, a škodí i produktivitě týmu. Uvedeme si definice a studie. Analyzujeme konkrétní diskurzy. Uvidíme dva skutečné případy, kdy verbální zneužívání na projektech open-source operačních systémů vedlo jednou k vyhození hlavního vývojáře a podruhé k odchodu významného vývojáře pracujícího pro velkého výrobce mikroprocesorů. Nakonec navrhneme řešení situace na základě jedné studie.
Readers  |   | Add To 
Submit a Comment
 Name : Odeslat komentář